top of page

Better Editing - Khóa học biên tập sách

  • 90Days
  • 5Steps

Về chương trình

Khóa học biên tập sách (better editing) cung cấp một nền tảng kiến thức cần thiết và toàn diện về công việc biên tập sách, không chỉ là kỹ năng biên tập mà còn bao gồm những kỹ năng khác như thẩm định bản thảo, quy chuẩn khi viết sách, hiệu đính, đọc lỗi morat, cách thức trình bày, đặt tên sách… Nội dung các buổi học không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn tập trung vào việc thực hành, bao gồm một bài tập lớn vào cuối khóa là biên tập một bản thảo sách.

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Single Payment
₫5,000,000
2 Plans Available
From ₫1,299,000

Share

Already a participant? Log in

bottom of page