top of page

Design by Canva - Từ "gà mờ" đến "thợ chính"

  • 15Days
  • 17Steps

Về chương trình

Chương trình giúp bạn học những kiến thức và tư duy nền tảng nhất trong thiết kế và cách ứng dụng tư duy thiết kế vào công cụ Canva. Đồng thời bạn sẽ nắm được quy trình tư duy thiết kế cơ bản, cách để tạo nên thiết kế như Designer chuyên nghiệp

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page