top of page

Workshop From Branding To Profit

  • 5Steps

Về chương trình

Tại workshop này, speaker Linh Phan và host Mina sẽ giúp bạn làm rõ tư duy nền tảng của việc tạo ảnh hưởng cá nhân. Đồng thời, vẽ ra lộ trình xây dựng sự uy tín bền vững để giúp bạn phát triển công việc & đột phá thu nhập.

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page