top of page

AFD Learning Day | Paid Newsletter

  • 30Days
  • 1Step

Về chương trình

Hiểu về cách vận hành bản tin, chiến lược xây dựng, lựa chọn nội dung, phát triển bản tin thành một công cụ marketing hiệu quả cho doanh nghiệp/tạo thu nhập cho các cá nhân, đặc biệt là freelancer. Chia sẻ case thành công với hơn 10,000 subscriber, đạt thu nhập 1000$/tháng chỉ sau 01 năm hoạt động.

You can also join this program via the mobile app.

Overview

Instructors

Price

Single Payment
₫399,000
3 Plans Available
From ₫799,000

Share

Already a participant? Log in

bottom of page