top of page

Th 6, 18 thg 3

|

Webinar

AFD Workshop | Marketing for Freelancer

Biết cách đóng gói dịch vụ, tìm kiếm khách hàng, tiếp thị và xây dựng thương hiệu hiệu quả cho freelancer

AFD Workshop | Marketing for Freelancer
AFD Workshop | Marketing for Freelancer

Thời gian & Địa điểm

20:00 18 thg 3, 2022 – 22:00

Webinar

Thông tin về sự kiện

Workshop sẽ được ghi âm và phát lại cho những người đăng ký tham dự, kèm theo quà tặng kèm là các Bộ công cụ giúp Freelancer biết xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua nội dung trên mạng xã hội. 

Membership Offer
Buy a membership and get up to 100% off this event at checkout

Share this event

bottom of page