top of page

Th 5, 07 thg 7

|

Webinar

Paid Newsletter - Bí mật xây dựng và kiếm tiền từ bản tin trả phí

Hiểu về cách vận hành bản tin, chiến lược xây dựng, lựa chọn nội dung, phát triển bản tin thành một công cụ marketing hiệu quả cho doanh nghiệp/tạo thu nhập cho các cá nhân, đặc biệt là freelancer. Chia sẻ case thành công với hơn 10,000 subscriber, đạt thu nhập 1000$/tháng chỉ sau 01 năm hoạt động.

Paid Newsletter - Bí mật xây dựng và kiếm tiền từ bản tin trả phí

Thời gian & Địa điểm

20:00, 07 thg 7, 2022 – 22:00

Webinar

Thông tin về sự kiện

Hiểu về cách vận hành bản tin, chiến lược xây dựng, lựa chọn nội dung, phát triển bản tin thành một công cụ marketing hiệu quả cho doanh nghiệp/tạo thu nhập cho các cá nhân, đặc biệt là freelancer. Chia sẻ case thành công với hơn 10,000 subscriber, đạt thu nhập 1000$/tháng chỉ sau 01 năm hoạt động. 

--

Cách thức đăng ký: 

Tham dự miễn phí bằng cách bấm +1 (vé) và check out.

Share this event

bottom of page