top of page

Upcoming Events

  • Membership Offer
    Đăng ký
    20:00, 09 thg 6 – 21:30
    Workshop
    Giúp Freelancer tận dụng nguồn lực sẵn có để làm "bằng chứng thép" cho các cuộc "bán mình". Giúp Freelancer kết nối các bằng chứng thành một câu chuyện cuốn hút và thuyết phục để "bán mình" thành công. Và quan trọng là, chúng ta luôn "vận động", đừng quên cập nhật "bằng chứng" theo thời gian.
bottom of page