top of page

Upcoming Events

  • 8:30, 12 thg 2 – 18:00 GMT+7
    Family Garden , 28 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
    Sự kiện Offline đầu tiên của Cộng đồng Những người làm Freelancer (A Freelance Doer). Sự kiện có vé giới hạn, chỉ dành cho 30 người đăng ký và hoàn tất thanh toán sớm nhất.
bottom of page