top of page

Chân dung của tính cách ISTJ: Điểm mạnh, điểm yếu, phong cách làm việc, nghề nghiệp phù hợp

Những người mang kiểu tính cách ISTJ thường rất trách nhiệm và làm việc có tổ chức. Họ được định hướng để tạo ra và thực thi trật tự trong các hệ thống và thể chế ở nơi mà họ làm việc.


Họ nổi tiếng là người đáng tin cậy, cung cấp thông tin chính xác và thường tạo ra thủ tục cho mọi quy trình. ISTJ cố gắng duy trì trật tự, tiêu chuẩn xã hội, có xu hướng giữ gìn các truyền thống, quy định và luôn tìm cách đóng góp vào thành công của công ty.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về nguồn gốc của kiểu tính cách ISTJ và các công việc phù hợp nhất dành cho nhóm người này.


ISTJ là viết tắt của cụm từ gì?


ISTJ là từ viết tắt mô tả một trong 16 kiểu tính cách được tạo ra bởi Katharine Briggs và Isabel Myers. Đó là Introverted (Hướng nội), Sensing (Trực quan), Thinking (Lý trí), Judging (Nguyên tắc).


Những người có kiểu tính cách này thích dành thời gian ở một mình hoặc cùng một nhóm nhỏ với những người mà họ quen thân. Họ ưu tiên các sự kiện và chi tiết hơn là những ý tưởng và khái niệm. Vì vậy, họ có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên logic và lý trí.


Các ISTJ thích tổ chức và lên kế hoạch cẩn thận trước mọi thứ. Thế nên người ISTJ đôi khi được gọi là một thanh tra vì sự chính xác và chú ý đến từng chi tiết.


Đặc điểm của nhóm tính cách ISTJ nơi làm việc

Nguồn: Unslash

Khi nói đến môi trường làm việc mong muốn, người ISTJ thường thích một nơi có trật tự cứng nhắc và mang kỳ vọng rõ ràng cho mỗi vị trí, cấp bậc.


Người ISTJ được biết đến là một nhân viên đáng tin cậy, có trách nhiệm và làm việc tổ chức. Họ thường đạt kết quả tốt nhất khi làm độc lập. Nếu phải làm cùng những người khác, họ thích các nhóm nhỏ với hệ thống phân cấp rõ ràng.


Kiểu tính cách này yêu thích trật tự và cấu trúc, vì vậy họ phát triển mạnh trong một nơi làm việc có tổ chức và nhất quán. Họ thích các quy tắc hoặc hướng dẫn được trình bày rõ ràng hơn là cách tiếp cận "bỏ ngỏ" đối với công việc của họ.

Loại tính cách ISTJ thích sử dụng tư duy phân tích và phê bình. Họ hướng tới chi tiết và có thể duy trì sự tập trung ngay cả khi làm những công việc tẻ nhạt.


Những đặc điểm sau có liên quan chặt chẽ với kiểu tính cách ISTJ:

 • Quyết đoán

 • Định hướng một cách chi tiết

 • Thật thà

 • Hợp lý

 • Khách quan

 • Có tổ chức

 • Kiên trì

 • Thực dụng

 • Năng suất

 • Lý trí

 • Đáng tin cậy

 • Chịu trách nhiệm

Điểm mạnh và điểm yếu của ISTJ


Tính cách ISTJ được coi là kiểu Myers-Briggs phổ biến nhất, chiếm khoảng 1/10 dân số nói chung. Nói chung, ISTJ có liên quan đến những điểm mạnh và điểm yếu sau:


Điểm mạnh

 • Trấn tĩnh

 • Ổn định

 • Vững chắc

 • Nghiêm túc

 • Hành động

 • Thực dụng

 • Định hướng giải pháp

 • Nhiệt tình

 • Đáng tin cậy

Điểm yếu

 • Cứng nhắc

 • Dè dặt

 • Do dự trước việc chấp nhận rủi ro và thay đổi